SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Khu công nghiệp Yên Bình 2 Phổ Yên giãn tiến độ đên quý 1/2021Dự án: Nhà máy pin năng lượng mặt trời Trina solar Thái Nguyên | CÔNG TY  TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO MAIDoanh nghiệp KCN tại Thái Nguyên thu về hơn 29 tỷ USD năm 2020

FACEBOOK
0984303468