Cipu Tra Hà Nội

THAM GIA THI CÔNG GÓI ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CĂN HỘ DỰ ÁN CIPU TRA

- Nhận bàn giao mặt bằng, thống nhất kế hoạch triển khai công việc với Ban quản lý công trình.

- Chuẩn bị kho vật tư và thiết bị thi công và công tác bảo vệ.

- Mở nhật ký công trình thi công

- Tập trung cán bộ và công nhân tham gia thi công để phổ biến kế hoạch thi công và học an toàn lao động, nội quy công trường.

- Tập kết vật tư theo kế hoạch cho các hạng mục công việc cụ thể

- Triển khai các công việc lắp đặt điều hòa thông gió.

Việc lắp đặt hệ thống điều hoà không khí được tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và xây dựng hiện hành trong nước và các tiêu chuẩn xây lắp khác có liên quan. Tất các công việc lăp đặt, thi công phải dựa trên cơ sở các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết được xác định thực tế hiện trường và được sự đồng ý của Ban quản lý công trình. Biện pháp triển khai cụ thể như sau :

FACEBOOK
0984303468