LẮP ĐẶT HVAC MỞ RỘNG NHÀ MÁY COCA COLA

THAM GIA THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG COCA COLA HÀ NỘI

1. Tiến hành khảo sát thực tế trước khi thi công.

2. Lấy dấu vị trí lắp đặt máy, vị trí các tuyến ống gió, ống dẫn gas chính, vị trí nguồn điện cấp cho các máy điều hoà. Khi xác định phải bao quát hết tất cả các trường hợp để định vị được vị trí tối ưu nhất mới tiến hành thi công lắp đặt. Các công việc này phải do các cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm thực hiện và nếu có sự thay đổi so với thiết kế thì phải bàn bạc và phải được sự nhất trí của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát rồi mới tiến hành thi công.(nhà máy, nha may, xay dung nha may, xây dựng nhà máy)

3. Căn cứ vào các vị trí đã được vạch dấu tiến hành lắp đặt các giá đỡ, giá treo, kiểm tra tải trọng của các giá treo, giá đỡ này.(portable air conditioner , điều hòa , Dieu hoa ,  mobile air conditioner, mobile air conditioner, spot cooler ,điều hòa di động)

4. Lắp đặt các đường ống nước, ống gió và thử áp lực .

(filter, clean room , cleanroom, passbox )

5. Gia công, chế tạo các đường ống gió.

6. Lắp đặt các đường điện chính.

7. Lắp đặt các thiết bị.

(Phòng sạch, phong sach, air shower, lọc khí, loc khi,)

8. Kết nối các đường ống nước, đường ống gió.

9. Thử áp lực toàn bộ hệ thống.

10. Bọc cách nhiệt, cách âm các tuyến ông gió.

11. Đấu nối điện.

(thiết kế phòng sạch, thiet ke phong sach, thi cong phong sach)

12. Hoà thiện hệ thống.

Thông gió, Quạt hút, Quạt thông gió, may lanh)

13. Hiệu chỉnh, cân chỉnh hệ thống

.(Chiller, Dieu hoa, ventilation system)

14. Vận hành, chạy thử.

(air conditioner, heating, ventilation, Hvac)

15. Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, sử dụng.

16. Tiến hành bàn giao toàn bộ hệ thống.

FACEBOOK
0984303468