Samsung Bắc Ninh Chiller Ống công nhệ

Samsung tính mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh, tăng gấp rưỡi sản lượng để cạnh  tranh với Apple/XiaomiSamsung dự định mở rộng nhà máy tại Việt Nam - VnExpress Kinh doanh

FACEBOOK
0984303468