HỆ THỐNG PCCC

1. Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động

2. Hệ thống báo cháy tự động

3. Hệ thống chữa cháy bằng CO2 và N2

4. Vật liệu chống cháy lan

5. Hệ thống hút thoát khói cứu nạn

6. Hệ thống quạt tạo áp cầu thang thoát hiểm 

FACEBOOK
0984303468