TRẠM BƠM CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY THI CÔNG LẮP ĐẶT TRẠM BƠM CÔNG NGHIỆP 

  • • Khảo sát kiểm tra  thiết bị ban đầu.
  • • Thi công chế tạo hệ thống đường ống công nghệ
  • • Lắp đặt và đưa vào vận hành.
  • • Vận hành ( nhân công, giám sát )
  • • Duy tu bảo dưỡng định kỳ.
  • • Đánh giá nước thải ra môi trường.

ZALO
FACEBOOK
0983303006